Oud Katholieke Statie van de heilige Elia


Kerkdiensten: vinden plaats in de Veenhartkerk, Grutto 2a, 3641 TB Mijdrecht
Op zaterdagavond, 19.00 uur, eens in de twee weken.
Website: derondevenen.oudkatholiek.nl/ 

Contact: secretaris@derondevenen.okkn.nl

Pastoor: Martina Liebler, telefoon: 06-15656298, email: martina.liebler@okkn.nl

 

De Oud-Katholieke kerk van Nederland is een kerk die in veel opzichten lijkt op de rooms-katholieke kerk, want onze kerken maken deel uit van dezelfde katholieke traditie. Verschil is echter wel dat we los zijn komen te staan van de paus en onze eigen bisschoppen hebben. En er zijn nog wat verschillen die in het oog springen: zo kunnen onze priesters ook een partner hebben en kunnen vrouwen ook gewijd worden tot diaken, priester en bisschop. Onze huidige pastoor is een vrouw.


Een statie is in onze kerkgemeenschap een kleine parochie, eigenlijk een parochie in opbouw. We zijn nog niet zo lang in Mijdrecht, pas vanaf 2010. Sinds die tijd biedt de gemeenschap van de Veenhartkerk ons heel vriendelijk de gelegenheid om onze dienste te houden in hun mooie lichte kerk.


Het hart van onze gemeenschap is de viering van de eucharistie, waarin de zang een belangrijke plaats inneemt. Af en toe doen we ook gespreksavonden die gaan over de bronnen van ons geloof en wat er speelt in ons eigen leven. We zien actief om naar elkaar en zijn bij elkaar betrokken. Daarnaast doen we, vanuit het vertrouwen dat God groter is dan ons hart, met veel plezier mee aan de activiteiten en bijeenkomsten die in oecumenisch verband worden georganiseerd.

 

Wilt u eens langskomen bij deze ‘andere katholieken’? U bent van harte welkom. Op onze website staat wanneer de diensten zijn. Schroom ook niet om contact te zoeken met onze pastor, als u dat wenst. En wilt u meer weten over de Oud Katholieke kerk? Dat kan via deze website: www.oudkatholiek.nl