R.K. Parochie St. Jan de Doper – Vecht en Venen


R.K. Parochie St. Jan de Doper – Vecht en Venen
Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen
tel. (0297) 265046
stjandedoper-vechtenvenen.nl

centraal.secretariaat@stjandedoper-vechtenvenen.nl

 

De Parochie St. Jan de Doper beslaat het gebied tussen Abcoude, Maarssen en De Hoef waarin acht kerken staan. Van deze acht kerken staan er vier in de Ronde Venen: Abcoude, De Hoef, Mijdrecht/Wilnis en Vinkeveen, de overige staan in de Stichtse Vecht: Breukelen, Maarssen, Maarssenbroek en Kockengen. De parochie ligt in het Aartsbisdom Utrecht.
Het pastorale team van de parochie bestaat uit pastoor Ronald den Hartog, pastor Frenk Schyns, pastoraal werker Jos van Os en pastoraal werkster zr. Monica Raassen crss.
Op elke locatie is er op zaterdagavond of zondagmorgen een viering, hetzij een Eucharistieviering (waarbij de priester de celebrant/voorganger is) hetzij een Woord- en Communieviering (waarbij een pastoraalwerker/ster of vrijwilligers de voorganger/ster is).
Daarnaast zijn er speciale vieringen en activiteiten, deze worden op de locale en de centrale website aangekondigd alsook in het parochiemagazine ONE vermeld.
Elke geloofsgemeenschap heeft zijn eigen pastoraatsgroep en locatieraad voor het regelen en organiseren van de locale zaken, het overkoepelende parochiebestuur regelt de parochiebrede zaken.


Abcoude


Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus

Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, tel. (0294) 281335
stjandedoper-vechtenvenen.nl/abcoude/
secretariaat@cosmasendamianus.nl


De Hoef


Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua

De Hoef Oostzijde 44-45, 1426 AE De Hoef, tel. (0297) 593241
stjandedoper-vechtenvenen.nl/dehoef/
info@antoniuskerkdehoef.nl


Mijdrecht/Wilnis


Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper

Driehuisplein 2, 3641 BZ Mijdrecht, tel. (0297) 281235
stjandedoper-vechtenvenen.nl/mijdrecht/
info@parochiemijdrechtwilnis.nl


Vinkeveen


Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus

Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen, tel. (0297) 261375
stjandedoper-vechtenvenen.nl/vinkeveen/
secretariaat@heilighartvinkeveen.nl