Over ons


Het InterKerkelijk Overleg (IKO) in De Ronde Venen is een samenwerkingsverband van plaatselijke geïnstitutionaliseerde kerken.
Verenigd in ons christelijk geloof zoeken we wegen waarop we in De Ronde Venen in gezamenlijkheid kunnen optrekken en passende activiteiten kunnen organiseren.
Ook stellen we elkaar op de hoogte van activiteiten die door belangstellenden van andere kerken bezocht kunnen worden.
De vertegenwoordigers van de kerken komen een aantal maal per jaar bijeen om elkaar te ontmoeten en op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen die in hun gemeente of parochie gaande zijn.
De aangesloten kerken van het IKO hebben jaarlijks overleg met burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen.