Over ons


Het InterKerkelijk Overleg (IKO) in De Ronde Venen is een samenwerkingsverband van plaatselijke geïnstitutionaliseerde kerken.
Van de 18 kerken in De Ronde Venen zijn er 15 aangesloten bij de IKO.
Verenigd in ons christelijk geloof zoeken we wegen waarop we, in De Ronde Venen, in gezamenlijkheid kunnen optrekken en passende activiteiten kunnen organiseren.
Ook stellen we elkaar op de hoogte van activiteiten die door belangstellenden van andere kerken bezocht kunnen worden.
De vertegenwoordigers van de kerken komen 3x per jaar bijeen om elkaar te ontmoeten en op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen die in hun gemeente of parochie gaande zijn.
De aangesloten kerken van het IKO hebben ook jaarlijks overleg met burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen.
De Iko is opgericht op 29 mei 1973.


Onze missie


Door elkaar te ontmoeten en leren kennen, worden we geïnspireerd om het christelijk geloof in de regio De Ronde Venen uit te dragen, ieder op eigen wijze maar verenigd in Christus.
Door de gezamenlijke activiteiten vergroten we onze zichtbaarheid in de samenleving en willen we een voorbeeld geven van samenwerking in een hartelijke sfeer.
We willen mensen bemoedigen en inspireren - in een tijd van groot individualisme – de meerwaarde van de christelijke gemeenschap te ervaren.
We hopen daarmee de vreugde van Christus te kunnen delen met velen.


Gezamenlijke activiteiten


> Kraam op nieuwjaarsreceptie gemeente DRV

> Week van gebed 


> Wereldgebedsdag 


> Overleg met Burg + wethouders


> Pasen (The Passion/paaswake Mijdrecht) 


> Jeugd Apha Mijdrecht 


> Pinksterbede + sing inn

> Nacht van gebed 

> Kroonbede 

> Kerkproeverij 

> Alphacursus Mijdrecht

> Volkskerstzang Vinkeveen

> Kerstgroet in de krant 

> Gezamenlijke Kerstavonddienst Mijdrecht