Protestantse gemeente Mijdrecht


Kerkgebouwen:

Janskerk, Janskerkplein 1, 3641 EZ Mijdrecht

Irene, Janskerkplein 2, 3641 EZ Mijdrecht, telefoon 0297 283092

Kosterij Janskerk: telefoon 06 30433850

Kerkelijk centrum De Rank, Prins Bernhardlaan 2, 3641 GP Mijdrecht, telefoon 0297 285319

Kosterij: 0297 286474 en 06 53199856

 

Erediensten: elke zondagmorgen om 10:00 uur in de Janskerk. Elke zondag is er crèche voor de allerkleinsten en kinderkerk voor kinderen van de basisschool. Op de eerste en derde zondag van de maand is er tienerkerk voor kinderen van het vervolgonderwijs.

In de Adventstijd en de Veertigdagentijd worden op zondagavond om 19:00 uur vespers gehouden in De Rank. Daarnaast worden op een aantal andere zondagmiddagen en -avonden in deze locatie bijzondere diensten gehouden zoals Welkomstdiensten, Kunst en kerkdiensten en Songs of Praise.

 

Andere activiteiten: Elke donderdagmorgen om 10:00 uur is De Rank open voor ontmoeting onder het genot van koffie of thee.

Elke laatste vrijdagavond van de maand tussen 19 en 21 uur is de Rank een Huis van Licht. Iedereen mag binnenkomen in de stilte, tot zichzelf komen, luisteren naar muziek en in alle rust denken aan wat je bezighoudt. Je kunt eventueel een kaarsje aansteken.

In de beide gebouwen worden in De Rank en Irene regelmatig ontmoetingen en boeiende bijeenkomsten gehouden over geloof en samenleving, al dan niet in IKO verband.

 

Voorgangers:

Ds. Erick Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 06 46723725, email ds.erick@pgmijdrecht.nl

Ds. Elise Jansen, Raadhuislaan 6, 3641 EH Mijdrecht, telefoon 0297 548108 en 06 14561770, email ds.elise@pgmijdrecht.nl

 

Contact met de kerkenraad:

Postadres: Postbus 373, 3640 AJ Mijdrecht

Scriba: Christa van Golen, Kievit 5, 3641 TD Mijdrecht, telefoon 06 40669186, email scriba@pgmijdrecht.nl

 

Kerkmusicus:

Wim de Penning, Nieuwe Graafsteeg 1, 4196 RN Tricht, telefoon 06 42629728, email: info@wipesoft.nl

 

Tien keer per jaar verschijnt Kerkvaart, het kerkblad van de Protestantse gemeente Mijdrecht. Kopij kan verzonden worden naar kerkvaart@pgmijdrecht.nl. Foto’s in een afzonderlijk bestand aanleveren.

Elke vrijdag verschijnt de Weekbrief met actuele informatie over erediensten en allerlei andere activiteiten in de komende week. Kopij aanleveren uiterlijk donderdagavond 19:00 uur op weekbrief@pgmijdrecht.nl.

Voor meer informatie zie www.pgmijdrecht.nl