Protestantse gemeente Vinkeveen & Waverveen


Herenweg 253

3645 DM Vinkeveen
 

Predikant: momenteel geen predikant

Email: scriba@morgenstervinkeveen.nl

Website: http://morgenstervinkeveen.nl

 

Welkom bij onze kerk, de Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen. Heel ons gemeenteleven is antwoord op onze roeping: de liefde van God voor mensen zichtbaar te maken.

Hoe? Door ons geloof in het leven en de hoop op God te vieren, door te leren van de wijsheid van de Bijbel en de ervaring van de kerkgemeenschap. Door in tijden van verdriet en blijdschap om te zien naar elkaar en een bijdrage te zijn voor onze omgeving. We willen kerk zijn in en voor ons dorp.

In het document Beleidsplan van De Morgenster 2020-2024 leest u meer over achtergronden en verwachtingen van onze gemeente.

 

Gastvrijheid hebben we hoog in het vaandel.

Ga met ons mee over wegen van hoop. Je bent van harte welkom bij onze zondagse kerkdiensten. Vaak is er ook koffie na de dienst in het Ontmoetingscentrum achter de kerk. Die ruimte wordt ook door de week gebruikt voor allerlei activiteiten. Zo is er om de 14 dagen soosmiddag, staat de kerk elke laatste maandag van de maand in de avond open van 19.00 uur tot 20.30 uur om te gedenken, gebruikt de Voedselbank de Ontmoetingsruimte voor uitdelen. Andere incidentele activiteiten met raakvlakken op het gebied van religie worden doorgaans in de weekbladen en/of op de website van onze kerk bekend gemaakt.

 

Thuis mee doen kan ook.

Bent u niet in staat om te komen en wilt u toch de dienst volgen dan kan dit zo:

U kunt de dienst in beeld en geluid volgen door op de website van de kerk te drukken op de knop “klik hier voor de kerkdienst”.  Hier kunt u ook eerdere diensten terug horen en zien.